m1

© 2014-2015 Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire.................Contact.......................Webdesign donated by: Fundashon Bon Kousa

Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire is opgericht in 1959 en ze is sinds die tijd in dienst van de gemeenschap. Het naschoolse programma loopt sinds 1998; de zomerkampen zijn ook gestart in 1998, de avond en weekend activiteiten zijn net zoals het Leer Woon Werk Centrum begonnen in 2013.

Positieve Discipline is de rode draad door lle Jong Bonaire activiteiten. Dit houdt in dat goed gedrag bijzonder geprezen wordt en terwijl er minder aandacht aan storend gedrag wordt gegeven. Omdat de meeste jongeren graag aandacht willen leren zeal snel dat ze die aandacht krijgen als ze zich “goed” gedragen en niet als ze zich “slecht” gedragen.

Getrainde leiders begeleiden alle activiteiten en aanvullende cursussen worden het gehele jaar door aan de leiders aangeboden. Veel van onze jongerenleiders zijn zelf lid geweest van Jong Bonaire tot hun eindexamen. Jong Bonaire heeft verschillende jongerenleiders de mogelijkheid geboden een aanvullende opleiding te volgen onder werktijd en op haar kosten.

Financiële controles vinden plaats om de donoren te garanderen dat hun geld goed besteed wordt. De overheadkosten zijn zeer laag (ca. 6%) dus bijna al de gedoneerde gelden komen direct ten goede aan de activiteiten voor de jongeren.

Onze uitgangspunten

Sponsor activiteiten

Elk jaar organiseert Jong Bonaire verschillende fondsen wervings activiteiten.

Wil u bijdragen door hetzij deelname aan activiteiten of sponsoring? Aarzel niet contact met ons op te nemen!

positivediscipline
trainedstaff
loverespect

© 2014-2015 Stichting Jeugdwerk Jong Bonaire.................Contact.......................Webdesign donated by: Fundashon Bon Kousa

Jong Bonaire is a "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) registered #823934081